Fraud Blocker

פרוייקטים שביצענו

קרית ביאליק אזור תעשיה החרושת

פרויקט מורכב ומשולב 1750 מ'ר
פירוק פינוי גג איסכורית על פטות על אסבסט
תוך התחשבות בלקוחות סוחרים
הפרויטק בוצע תוך 48 שעותללא הפרעה בסוף שבוע
במבנים יש נגריות ואולמות תצוגה

משק אליצור כפר הנגיד

פירוק גג אסבסט צביעת קונסטרוקציה  הוספת מרישים  ואישור מהנדס קונסטרוקציה  – 1750 מ"ר
העבודה התבצעה תוך כדי רגישות רבה לסביבה 
2 הגגות פורקו באותו היום ,לאחר מכן נעשה צביעת קונסטרוקציה והוספת מרישים  וכיסוי הגג בצורה מלאה לשביעות רצון הלקוח

משק שם טוב כפר הנגיד

פירוק גג אסבסט והוספת מרישים ואישור מהנדס קנסטרוקציה – 360 מ"ר
העבודה נעשתה במקביל להתחשבות השכנים בסביבה 

משק אלימלך כפר הנגיד

פירוק גג אסבסט 
חיזוק קונסטרוקציה ואישור על ידי מהנדס קונסטרוקציה – 760 מ"ר
כיסוי הגג על ידי איסכורית 
העבודה התבצעה ברגישות רבה תוך כדי שמירה על עקרון ברור 
לא פותחים גג אם לא סוגרים אותו באותו היום מאחר ואנו נמצאים בימים של חורף .

רחוב השיש 22 חיפה

החלפת גג אסבסט ומעטפת חוץ בפנל מבודד עם גוון RAL9006 לפי בחירת הלקוח

חיים ויצמן 35 רחובות

חיים ויצמן 35 רחובות גג של בנין עם אסבסט והחלפה לפנל מבודד 

אורט ישראל 32 בת ים

חיים ויצמן 35 רחובות גג של בנין עם אסבסט והחלפה לפנל מבודד 

מצפה רמון פירוק פינוי מבנה אסבסט קומפלט

פירוק פינוי מבנה אסבסט קומפלט בגודל 40 מ'ר מפעל מקסימה

חייג/י עכשיו